Peynir Bütirometresi, Van Gulik tartım yöntemine göre- Funke Gerber

Ürün Detayları:

3230  % 0 – 40 – 90 : 0.5 ( 3290, 3300 kapak ve 3321 behercik ile )